Palvelumme

Saat kauttamme talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoita henkilöstövuokrauksena yksityis- ja julkissektorille.

Asiakkaamme tarvitsevat tyypillisesti apua erilaisissa henkilöstömuutostilanteissa (mm. sairauslomista, virkavapaista ja työpaikan vaihdoksista johtuen) tai projektiluontoisissa töissä (kiireapu, kehitysprojektit, järjestelmien käyttöönottoprojektit).

Erikoisosaamistamme on asioiden nopea haltuunotto, laaja-alainen osaaminen sekä taloushallinnon prosessien kehittäminen.