Palvelumme

Saat kauttamme talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoita henkilöstövuokrauksena yksityis- ja julkissektorille.


Asiakkaamme tarvitsevat tyypillisesti apua erilaisissa henkilöstömuutostilanteissa (mm.
sairauslomista, virkavapaista ja työpaikan vaihdoksista johtuen) tai projektiluontoisissa töissä
(kiireapu, kehitysprojektit, järjestelmien käyttöönottoprojektit).


Erikoisosaamistamme ovat asioiden nopea haltuunotto, laaja-alainen osaaminen sekä taloushallinnon prosessien kehittäminen.